Derfor Klaus Emilius Ansøgning om Borgerstyret personlig assistance med 147 timer pr. Uge. (BPA) efter § 96

jeg vil kun have men xxx timer pr. uge med en BPA hjælper

8 april 2019 af Klaus Emilius Til kommunes BPA kontor

Ansøgning om Borgerstyret personlig assistance med 147 timer pr. Uge. (BPA) efter § 96

Dette er så min korte udgave at min ansøgning om 5 stk. BPA-hjælper-Assistenter med 21 timer pr. dag. til alt og til, aktiviteter, og hjælpen dagen lang m.m.

Men i denne ansøgning skriver jeg mig selv som K.E. i Stedet for at skrive Klaus Emilius om at skabe et godt hverdagsliv. har jo ikke mulighed til at tage hjemme fra til at dette jeg skal når jeg ville det mere. Med muskelsvind I 32år. Som en selvstændig samfundsborger. Naturligvis et værdigt, respektfuldt liv. Kan man ikke uden 5 stk. BPA-hjælper-Assistenter

Her er så kun den korte udgave. Ansøgning 147 timer pr. Uge. Med (BPA) Den lange udgave Ansøgning er på 32 sider.

Starter lige med at Siger at denne ansøgning her også noget med kørestolen at gøre og dette er kun en ansøgning 147 timer pr. Uge. Med (BPA) Borgerstyret personlig assistance). jeg søger om jo. og jeg taler kun om ordet livshjælp i denne ansøgning. dette er kun om at få en Borgerstyret personlig assistance med 147 timer pr. Uge. som K.E. jo selv siger at det er denne løsning og ja, det er så en med 21 timer om dagen. og Endeligt bevilg på en ramme på 200 timer pr. år, til brug for ikke skemalagte opgaver. Det kan bl.a. være jobs, rejseaktivitet, kurser, aktiviteter, weekendophold, bpa-møder m.m.
Klaus Emilius søger nu om mere hjælp med en (BPA) efter § 96 i hjemmet og udenfor mit hjem og Klaus Emilius siger kun at han skal bruge mere hjælpe i dag kommunen har ikke givet mig nok hjælp dette er kun sandheden og hans Muskelsvind plus er på samme tid. 120% kørestoles bruger efter at stolen ikke er tilpasset derfor en bpa og skal bruge hjælp til ca. alt i dag 2019, 2020 og i alt fremtiden Osv.

Dette kan jeg ikke få nok hjælp til mere fra paragraffer har i dag. der slet ikke timer nok hjælp mere i mit hjem til alle ting Klaus Emilius skal bruge hjælp til i dag og udenfor hjemmet som hos venner i veje, Viborg, Århus, odder, Ålborg. og mine søskende og i butikker og kan ikke det samme som i 2012 jo mere. dette kan kommune ikke anden at sige ja. Klaus skal have mere hjælp i hjemmet og udenfor hjemmet og i haven dette skal jeg bruge hjælpen til i 2019. og til svømning kan jeg ikke komme til uden en bpa-hjælper til at hjælpe klaus i vandet. m.m.

Lige hvorfor ikke kun ville give klaus kun en 5 del af hjælpen i 2019 som klaus har brug for i dag og kommune i ved godt muskelsvind I 32år så er dette sgu ikke nok med de få timer har dag. Og hvad så. Med Hjælpe til at ret på tøjen også når jeg er i kørestolen det må jeg ikke få i dag kan ikke uden hjælp, ikke er nok med Derfor et ikke hjælp nok om dagen, slet ikke er nok timer mere med hjælpen. Så kan tage mere hjemme fra om aften og om dagen når jeg selv ville det. Dette er ikke muligt uden en bpa jo kommune.

Klaus har ikke timer til at rejse til udlandet så med alle mine jobs: Fotograf, Web-master, IT Support, Multi-Digital-kunstner, Forfatter, har også sat i flere forskelle Bestyrelser, Handicap Politiken og Politiken for SF & Foredragsholder om mine bøger med blandet Min selvbiografi & livshistorie er med mine erindringer. Før og efter K.E. fik muskelsvind Men dette kan K.E. ej mere i dag med så lidt hjælp her i 2019. i fremtiden, da ikke er timer nok til ledsages ud af huset ej nok derfor søger jeg om at få en Borgerstyret personlig assistance med 147 timer pr. Uge. (BPA) efter § 96 I dag, som jeg ville uddybe i denne ansøgning.
Ville ønske at kommunen de kan se og læse denne ansøgnings om at give en muskelsvindramt den rigtige hjælp som kun er med en (Bpa) med 147 timer pr. Uge. som K.E. har brug for i dag. med siger også at de ikke har giver klaus nok timer om ugen de tænker på at han ikke kan lave en kop kaffe mere og ikke har en til at være hans arme og hans ben om dagen hvor han ikke har hjælpen og denne hjælp kan ikke fås efter de paragraffer har fra i dag dette kan kun sigen med en paragraf 96.

Lige hvorfor kommune i dag kun give klaus kun en 5 del af hjælpen og er ikke den rigtige hjælp som men ej nok er hjælp mere. plus §97.med kun 3,5 timer ledsager pr. uge. ellers til ledsages ud af huset til bl.a. være aktivitet, rejseaktivitet, kurser, weekendophold, m.m.

Så lige dette med at klaus i ansøgning skriver til kommune ligeledes at af uden en BPA ordning er en stor indgriben i min hverdag den har i dag om ikke er den korrekte hjælp i 2019 mere jo. I hjemmet som Klaus Emilius er der ingen tvivl om er jo denne klaus skal bruge i 2019 har behov for Formål med hjælpe At medvirke til, få hverdagen at fungere tilfredsstillende. Dette kan ej i 2019 uden (BPA) efter § 96 det at komme til aktiviteter udenfor hjemmet – herunder alle typer indkøb. ikke er er muligt i dag med så lidt hjælp. osv.

Ja Klaus Emilius ville råde at kommune skal undersøge, om de har behandlet sagen ordentligt. – Jeg synes, at kommune må gå i deres lønkammer og spørge sig selv: Hvad er det for en behandling, vi har givet den muskelsvind ramt? Om i har opfyldt lovens bogstaver Efter serviceloven paragraffer dette er så en maget lang ansøgning fra Klaus Emilius søger nu om den Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96. Fordi kommune ikke kunde se at jeg har muskelsvind af den type som ikke kan hjælpe sig selv mere. men det er ikke noget K.E. har sagt ellers skriven men han søger om hjælpen med en bpa. så klaus kan få et liv ud af dette fordi at jeg skal bruge mere hjælp i dag end den jeg har i mit hjem i dag

Og lige alle de ting kommune ville han kunne skal kunde selv og K.E. og siger dette er til folk med min type Muskelsvind K.E. så. Grunden tilsat jeg nu søger om at få bpa for kan ikke mere og uden den hjælpen. i har ikke en gang tænk, på At Klaus Emilius muskelsvind i den sammen hæng med min Bpa-hjælpen. som jeg nu søger og jo. er at jeg ikke kræfter til at klare alle hverdagens aktiviteter. Uden min Borgerstyret personlig

Begrundelse for at Klaus Emilius skal have en §96 Borgerstyret personlig assistance 147 timer pr. Uge. med BPA-hjælper-Assistenter maj. 2019 muskelsvind og skal bruge hjælp til alt og at hjemmeplejen ikke kan hjælpe nok.

lidt om jobbet som hjælper

Som handicaphjæper hjælper du en borger med handicap i hjemmet, og hvor han eller hun ellers færdes. – Det kan være på arbejdspladsen, på et uddannelsessted og til sociale arrangementer. Jobbet kræver, at du har situationsfornemmelse, så du ved, hvornår du skal være på, og hvornår du skal trække dig i baggrunden. Det er vigtigt, at der er en god kemi mellem dig og borgeren og en gensidig respekt, der gør, at I kan være sammen mange timer ad gangen, og at pleje- og hjælpesituationer opleves som naturlige og ligeværdige.


Arbejdsopgaver:

  • Praktisk hjælp
  • Hjælpe til at ret på tøjen også når jeg er i kørestolen det må jeg ikke få i dag kan ikke uden hjælp
  • Personlig pleje
  • Overvågning – hvis borgeren er respiratorbruger
  • Hjælp om natten
  • Til ferie i Danmark & udlandet
  • Ledsagelse og hjælp i forbindelse med aktiviteter udenfor hjemmet.

også derfor ikke at ligge en dyne rigtigt. som social- og sundhedsassistent ders job er en gennemgående person i hjælpen til MENSKER.lærer du at hjælpe, mennesker, som ikke kan klare sig selvkan de ikke det samme job som en Bpa hjælper

Hilsen Klaus Emilius

8 april 2019

About the author

Klaus Emilius.

Kærlig Hilsen. En der ville leve og leve ikke andet. Og husk jeg ikke liver som en handicappet. Dette er så sandt. Klaus Emilius. Er kun en super rar muskelsvindler. Alle skal taler normalt til nej? Nej. Er sgu ikke et dumt menneske, HUSKE at vis respekt for at Klaus Emilius. Kun har muskelsvind. I fremtiden der for skal du respekter her på Muskelsvind.com skriver jeg om mit liv for ever. Men siger på bloggen samme tid skriver om hans liv i dag og i fremtiden. Til alle i verden. Du kan ikke lære mig nyt i dette liv. Men lige noget jeg kan sige dig jeg ved altid hvad jeg taler om og har ikke andet end at talt sandt om livet siden 1999 hvor jeg også bliv Det menneskelige kunstværk i kørestolen med min kunst. Ud af mig selv. Der har jeg altid viste siden fik muskelsvind i 1987. 100år efter min morfar bliv født. Han fik også selv muskelsvind. Men jeg ser ud som ham der kun en forskel han kun gå dette kan jeg ikke mere. Og har kun lært og lært om muskelsvind i over 30år. Der for kan folk ikke sige at jeg ikke ved noget om dette. I fremtiden. Jeg har skriven en bog om min morfars liv og vi ville det samme frem af i dette liv. Nu har de lidt nyt at tænker over før de taler til mig tale lige til mig som et klogt menneske. Tænker også på at jeg skal kunde lever i året 2035. jeg skal kunde leve et godt og et langt liv. Kærlig Hilsen. Klaus Emilius.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*