Muskelsvind.com blog om muskeldystrofi på tværs.

Siger. Når du har muskelsvind, er livet som et puslespil og brikker der skal lægges, før dagen kan fungere.

Stop med diskrimination på grund af Muskelsvind. – bloggen MUSKELSVIND.COM Verdens Sejeste Blog. Af Evald Klaus Emilius
9. februar 2023

FN’S handicapkonvention. På samme tid en lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af muskelsvind.

  • 1. Love

ens formål er at forhindre forskelsbehandling, på grund af muskelsvind og at fremme ligebehandling af personer med muskelsvind.

  • 2. Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet, jf. Dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Loven gælder ikke, hvis lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Finder anvendelse.

Stk. 3. Loven gælder ikke for udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter.

  • 3. Loven indebærer ikke en pligt til rimelig tilpasning eller tilgængelighed.
  • 4. Loven kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den, der udsættes for forskelsbehandling på grund af muskelsvind.

Forbud mod forskelsbehandling på grund af muskelsvind.

  1. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes muskelsvind.

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes muskelsvind behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med muskelsvind ringere end andre personer.

Stk. 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons muskelsvind finder sted med det formål eller den virkning at krænke dennes værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

En med muskelsvind. som en del af samfundet jo. Muskelsvind ramte skal kunne leve et værdigt liv i Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *