Muskelsvind.com blog om muskeldystrofi på tværs.

Siger. Når du har muskelsvind, er livet som et puslespil og brikker der skal lægges, før dagen kan fungere.

laver politik Online. – bloggen. MUSKELSVIND.COM at leve på tværs. med muskeldystrofi
24. juli 2024

Min Strategi i politik.

Skriver med mit syn Politiken Siger flere penge til de handicappet. Danmark ikke nok i dag.   Siger Mennesket Først) derefter politik.

Evald k Anses for en sand tryllekunstner i det med  Muskelsvindlers synsvinkel. Har selv en god politisk strategi dette, sage Evald Krog en gang til mig. Kan høre du har en god strategi  . Så siger er vis nok en af samme type som Evald. Ja den gammel formand for muskelsvindfonden. Der ikke ville opgive før at målet er scoret. Men siger taler om ordet livshjælp. Og Kommunerne Skal til at lytte. Taler om ordet livshjælp Bl.a. Vi skal tænke på alle de Handicappet og på alle i Politiken.    Har været Suppleant for SF-Randers 4 år i træk. Har være valgt siden meldte mig ind i SF. I 2018. Blande mig mere i den måde det forgår i dette land og siger at det er derfor, har valgt at lave politik er fordi ville være en del af samfundet Tænker på alle. Blander mig i Handicappolitik. Derfor valgt at bruge tid, på det har på bloggen Ville her i 2023 skrive om den danske politik. set ud fra mine øjne . Med min ”Mærkesag. Nu eller Aldrig.” Hvad har brugt mange år om at skrive med mit syn Politiken på. og Tænker på hvordan ser det ud i fremtiden for alle os med muskelsvind i lille Danmark  kommer selv til så få tåre i mine øjne for det ser ikke godt i fremtiden kan jeg se. siger at kommune tænker rat ikke maget på vis jeg der på den måde de er over for mig på med alt hvad hjælper dette at klage ikke en meter.  de skulle have haft Evald k i handicaprådet for for syndes ikke der sker nok for alle de.  
Ser Politiken ud fra en Muskelsvindlers synsvinkel. Vil gøre alt for alle folk med Muskelsvind. Ellers dem som har et handicap men ser føst på dem med muskelsvind og Als. Forsætter kun til målet er scoret. Forsætter at sige sandheden i fremtiden. Kommer du længst med i Politiken. Så vi kan leve med muskelsvind.  På samme tid er forfatter &  Så er ikke bange for at tale, politik og skal sige det. At det går ikke alle kommuner på denne måde har her i Danmark. Til alle der har et handicap de er mennesker. ikke en pose penge der kan spares væk de skal have flere penge end de har i dag. Siger flere penge til de handicappet Danmark ikke nok i dag.   Men har brugt mange timer på skrive om politik, her online ville og det er kun for at blive hørt i Politiken. .Alt dette at laver politik I dag jo. Så er ikke bange for at tale, om livet tænker på alle de politikker i landet. ville de prøve mit liv det sidste års tid. Så ville de ikke kunde få et godt liv ud af dette og siger alle skal have et godt liv. Elsker livet med musik, siger ikke noget liv uden musik i livet. Nej elsker musik med politik. Her i Landet.
her under fra før 2023
Takker alle de gode år. Var med på holdet i Bestyrelsen for SF-Randers.
Vi kun gøre en forskel. I Politiken. Således
Ja lige derfor laver og gør han en forskel.
Politik. Har forslag til at lave om på denne måde det forgår i dette land som vi jo kalder Danmark. Men Lever for at med til mere fokus på velfærd, grøn omstilling og på at mindske den stigende ulighed.
Tænker ikke kun på de borger med muskelsvind. Mere på alle. Men har kun et mål i Politiken som at få lavet noget som landet vil huske mig for.
Derfor Evald Klaus Emilius blander sig i politik, fordi vil gøre noget godt. Siger RO PÅ. Tænk på Mennesket men ikke penge. 
Livet kan ikke gøres op i penge. Tænker på alle dem der skal bruge hjælp hver dag. I Politiken.
Men også en grund til at er med i SF som medlem. Mere om hvorfor Derfor tænker Klaus Emilius på Politiken og derfor med i SF-Randers Men kan sige at dette at hvære en af SF er noget som siger at SF også kan være glade fordi de har nok en af Danmarks sejeste mand med muskelsvind. Men har en masse ting som ville have lavet om på.
Ting ville have lavet om på.
Ville have Samme sags tider med kørestol i alle 98 kommuner.
Ikke spare på hjælpen til alle de svages i samfundet Ikke spare på BPA til alle.
Samme Kravspecifikationer med kørestol i alle 98 kommuner, ikke 98 forskellige Kravspecifikationer og de skal passe til den som skal bruge kørestolen. Dette er er tit de ikke passer til den som skal bruge stolen. Ville ikke at lands kommuner skal bruge medicin som smertebehandling. Når dette rigtigt løsning er at en tilpasset kørestol.
Ville have alt med BPA og kørestole væk fra alle de, 98 kommuner da de ikke kan finde ud af det og Plus de ved ikke nok om dette i dag.
Mere hjælpe til alle de handicappet som børn og unge.
Og ville have at alle skal have Bpa-hjæper vis de lever lige som selv er en som ikke kan undvære en BPA hjælper. Ville ikke se at folk som er i job med muskelsvind. Ikke skal have en bpa-hjæper de kan ikke leve uden.
Dette er kun lige som alle landes kommuner, de ville at folk kan mere og mere jo mere ramt de bliver at muskelsvind. Om dette kun er for at korte deres liv op med mange år. Så deres liv stopper mange år før de bliver syge, dette er jo ikke en god sundhedspolitik på denne måde. I alle kommuner i landet.
Kan ikke gøre andet en at skrive om det fordi ville have det lavet om.
Ikke nogen ellers nok folk i landes kommuner med folk med kendskab til folk med muskelsvind og ikke mange læger der ved nok om dette i landet.
Men der mange flere ting ville lave om på man skal have en plads i handicaprådet.
Ved også en masse om dette at leve et liv som handicappet Og ville ikke stoppe i politikken.
Ville være med til at lave en forskel RO PÅ.
Og Sundhed og tænke på alle og vi må ikke glemme livet til alle.
Vis ser nogen år bagud. Den hjælpe hade den gang skal også bruge i dag. Men uden den hjælp. Skal man selv lave. BPA-hjælpers job selvom man ikke kan det.
 Men fordi laver mere i dag end i 2013. Ikke mere hjælp en den gang ikke sådan. Ville sige dette er en god sundhedspolitik, med dette siger er aktiv livshjælp med BPA-ordningen er lavet så folk kan leve et langt liv.
Og uden folk har en BPA-ordningen, skal landes kommuner i Danmark næsten få mange folk liv til at gå i stykker og dette er ikke noget ville være med til.
Er sundhedspolitikken, kun til så folk, liv ikke kan være et værdigt liv. Kender det fra mig selv af og ved også hvordan det skal være til alle de folk der ALS og Muskelsvind er dem som mest har brug for en BPA-ordningen. Hvorfor skal de ikke have lov til det gode liv med muskelsvind og ret til behandling uanset hvilken muskelsvind i et værdigt, respektfuldt og aktivt liv?

Fordi ville kunde gøre en forskel, plan på denne ’planeten jorden’ som er i politikken. Derfor med i Socialistisk Folkeparti

I politikken. Skal muskelsvind ikke stoppe mig? Tænker på alle de svage, alle skal have et godt. Liv.

Fordi ville gøre noget godt. For samfundet og laver ikke mere en ved noget om. Og laver politik for at være med til at bestemme. 

Laver politik for at være med til at bestemme ikke skal spares.

Har skriven den i 2017.  Bogen  2 Gange 3 Muskelsvindler i 130 År Mere om min Handicappolitik for fremtiden. Siger Nu eller Aldrig.” I politikken Skriver om dette i alt fremtid. Tænker på det. Set ud fra Muskelsvinds synsvinkel. Selv med muskelsvind og der jo ikke nogen, som ville lave så maget i politikken som Evald jo rent ud en ener. Siger at alle skal kunde leve et godt liv selvom de har muskelsvind og et langt liv. Også dem som lever med et handicap. Møder mange mennesker som er gammel. Der ikke kan se det fra min side af i Politiken. Men siger ikke hvem de er jo.  Så laver noget i Handicappolitik i fremtiden Men lige dette med de handicapet er noget har kend til de sidste mange år siden 2000 . Møder mange folk med muskelsvind i livet. Vi taler også tit sammen om handicap Politiken Danmark nu og i fremtiden. Men laver det også til hverdag. Dette er en del af min politik, ja for at kunde blander mig mest, BPA- området, ledsager området, Muskelsvind området, job området & uddannelses området. Men der er også flere områder.

 Min strategi i fremtiden.

Handicappolitiker.dk som kom til verden fordi i dag. & Laver Politik tænker på alle, men kan ikke undgå at tænke på alle de Handicapet i Politiken. Siger Det er et meningsfyldt arbejde og er en samfundsborger som gør noget til fællesskabet.  Bruger maget tid på dette men vil bekæmpe den stigende ulighed, vil give danskerne mere ro på, vil med til at gøre Danmark til det grønneste land i verden, vil styrke demokratiet, Og vil tænke på de svageste borger i landet. Blande mig mere i den måde det forgår i dette land og siger at det er derfor, har valgt at lave politik er fordi ville være en del af samfundet   Handicappolitiker.dk som kom til verden fordi i dag. & Laver Politik tænker på alle, men kan ikke undgå at tænke på alle de Handicapet i Politiken. Siger Det er et meningsfyldt arbejde og er en samfundsborger som gør noget til fællesskabet.  Bruger maget tid på dette men vil bekæmpe den stigende ulighed, vil give danskerne mere ro på, vil med til at gøre Danmark til det grønneste land i verden, vil styrke demokratiet, Og vil tænke på de svageste borger i landet.
Siger at i flere år har. Brugt mange timer på Handicappolitik & dette er i ca. Alle dage om året. Fordi det er godt at have en aktivitet og at noget. Som er relevant beskæftiger sig med, så er det interessant på samme tid. Og fordi nu har valgt at bruge mit livs sidste tid på denne ’planet jorden’ på at lavet politik. Valgt at støtte Socialistisk Folkeparti fordi de ville ca. Samme vej som Evald K. Ville i politikken. Siger elsker at hjælpe SF de har også Danmarks sejeste mand med muskelsvind og dette kan de i Randers være glade for. Og er glad for at må være med på holdet. I Politiken. Dette derfor er med i Socialistisk Folkeparti. Nu siger tænker på Politiken i dag som blog forfatter,  nu bruger alt tiden på skive om politik.    Vil bekæmpe den stigende ulighed
 • Vi vil fjerne kontanthjælpsloftet og hæve skatten for de rigeste
 • Vi vil sikre at flere kan gå på pension før de er nedslidte
 • Vi vil påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling på sundhed bl.a. Psykologhjælp og tandlæge
Vi vil give danskerne mere ro på
 • Vi vil lave en ro på-reform, der skal sikre tid til det vigtige i livet og stoppe stress-epidemien
 • Vi vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på max 3 børn pr. Voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. Voksen i børnehaver
 • Vi vil have et opgør med tests, karakterræs og præstationskulturen i uddannelsessystemet
Vi gøre Danmark til et grønt foregangsland
 • Vi vil indføre en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. Inden 2030
 • Vi vil afsætte en grøn milliard hvert år til bl.a. At oprense giftgrunde, sikre mere vild natur og udbrede økologi
 • Vi vil beskytte vores rene drikkevand gennem skærpet regulering
Vi vil styrke Danmarks internationale indsats
 • Vi vil at Danmark igen modtager kvoteflygtninge
 • Vi vil øge den danske udviklingsbistand
 • Vi vil at Danmark arbejder for et nyt humant, solidarisk og effektivt europæisk asylsystem
Vi vil styrke demokratiet
 • Vi vil en offentlighedslov, som styrker fri og kritisk presse
 • Vi vil at det offentlige giver medarbejderne mere frihed til at udføre deres arbejde og borgerne større lokal indflydelse og selvforvaltning
 • Vi vil gøre det nemmere på det private arbejdsmarked for medarbejdere at købe, starte og drive virksomheder
Om samfund efter krisen. Ja dette med samfund efter krisen. Dette er noget af en sag at få lukket landet op igen forsvarligt for vores sundhed, skal vi til at genåbne samfundet. Men dette tænker på vi skal tilbage på sporet. Igen Vejen ud af krisen. Men dette ville ikke være dette nemet men vi skal hole økonomien. Den skal holde hånden under velfærden vi har lært af finanskrisen. Vi må under ingen omstændigheder lade de mest udsatte, børnene, syge, ledige eller ældre betale regningen. En ordentlig velfærd så ikke de svage ommer til at betale rejsningen jo. Dette ville ikke være godt for dette under alle omstændigheder skal vi have en god vej ud af krisen. Bør indkalde til hastebehandling af velfærdsloven. Plejehjem Sundhedsvæsnet skal styrkes, så vi er bedre rustet end i dag. Der må ikke blive skåret ned på pædagoger, lærere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter.  Der skal også tænkes på alle de handicap også er mennesker ikke maskiner jo som sætte på standby. Og dette ville ikke se at dette går ud over alle de med muskelsvind og et handicap dette ville ikke være godt men ”vil jo sørge for, at vi holder hånden under velfærden, sikrer os mod besparelser og får ansat i stedet for fyret. Flere ansatte ville og give mere ro og ikke så maget stresse på men dette er ved at være sommer ferie i 2022 med forsætter med at skrive om politik og om vi skal styrker velfærden   tænker også på denne sag med plejehjemmet i Århus ville godt have der bliver set på alle landes plejehjem ikke af kommune selv men at folk som ikke har noget med kommune at gøre så vi skal være gode ved alle dem som bor på et plejehjem. Men dette er også mennesker de er ikke maskiner men de folk som er ansat på et plejehjem de ville nok ikke selv have dette på samme måde den dag de skal på plejehjem nej ved men dette er lige dette ville sige men god sommer og pas godt på selv der ude i landet. Hilsen dem der ville frem i samfund efter krisen.  I alle landets kommuner der skal mere RO PÅ. I hjemmeplejen dette er ikke godt for Mennesker med stress Give alle mennesker mere tid så siger at, det går alt for hurtigt i alle landets kommunerne   der skal mere RO PÅ. Det skal ikke gå ud over folks levevilkår En som laver politik Derfor ville godt se at alle landets kommuner De ikke ansætter to folk til ens mands job. De tænker ikke på at det det kan spare mange penge. Som kan bruge til at hjælpe flere folk. De skal ikke ansatte to folk til ens mands job. Så er det jo kun fordi kommunerne har alt for mange penge. Ville give alle mennesker der får hjælp fra plejen. Mere tid så de også kan få mere tid til at gå på toilettet. Siger at der skal mere tid ja mere tid til har. Direkte indflydelse på ældres levevilkår. De skal ikke stresse handicapområdet   og ældre området de har ikke tid nok til også fremover kan tage os godt af alle, der har behov for det. Men dette at de ville bruge to til ens job, dette er jo også en af grunde til at der ikke er nok tid. Siger vis de kun brugt en hjemmepleje i stedet for to, ville de ældre kunde få mere hjælp og dette er jo lige hvad koster det at have to på job til en hjemmepleje job. Og vis der en loftlift skal der ikke være to dette er kun at stress-handicap og stress-ældre. Lige derfor bruger kommuner alt for mange penge dette er ikke med til at styrke handicapområdet og på ældreområdet. At der skal bruges to så maget til løn vis en hjemmepleje ansat er nok til jobbet. Siger alle kommuner skal kun sende en hjemmeplejen ansat ud. Det at de skal bruge to biler og to ansat til en mands job træls at de ville bruge penge sådan. Skal også kunde kan sikre en ordentlig liv og med mere ro på. Dette kan godt ske at mange nu ville være imod dette. Siger kan folk leve med 5 minutter til et toilet besøg. Hvor langt tid bruger du selv at komme på toilet besøg pr. Gang. Har du prøvet at tage tid på det? En umenneskelig hjælp. Det skal laves om på ellers ville, dette koste, mange flere penge i fremtiden i alle kommuner. Vis de kun ville gøre raske folk syge dette er jo ikke. Det hjælpen går ud på at få folk liv til at gå i stykker for at få hjælpen. Mere om min politik i samfundet skal vi også tænke på.  Har forslag til at lave om på det i dette land som hedder Danmark i dag. Men er jo kun en lille boldt i et stor spil.  Og dette er ikke nemt at score et mål som i et boldspil som fx fodbold med en modspiller for at erobre bolden før er dette ikke nemt at score et mål i Politiken jo.
 være med til at gøre Danmark mere grøn.
Laver noget i Handicappolitik i fremtiden. Men lige føst skal få landes Kommunerne til lytte.
Et Krav om at hjælp må der ikke spares på. Lige hvordan?  
 Lige at Ja. Ja Få, lavet loven om. Er min plan.
Ville have Samme sags tider i alle kommuner med § 112 og Samme sags tider i alle 98 kommuner § fordi loven er jo den samme. Den skal være ens med hjælpemidler til folk der opfylder § 112. Den er jo fra 8 uger til 24 uger i dag. Den ville godt have ned på max. 10 uger. Alle steder i Danmark.
Men husk lige at kender den lov §112 med hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne rat godt. Efter at selv har stået for alle hjælpemidler i over 20år dette er også noget at mit job i dag at kende lov uden af, næsten også lov §112 bagfra.
Vi må have et støtte syn på alt med mere tilgængelighed.
Ærgrer sig dybt over letbanens manglende tilgængelighed for handicappede. Dette er i mange store byer ikke tænk på alle typer handicap.
Hvad er tilgængelighed
Et handicap skal ikke ses som en mangel ved det enkelte menneske, men som et misforhold i mødet mellem personens forudsætninger og den måde det omgivende samfund er indrettet på. Et handicap er altså et udtryk for en kløft mellem individets forudsætninger og miljøets krav til funktion på forskellige områder, der er væsentlige for et menneskes selvstændighed og uafhængighed. Ordet “handicap” er ofte blevet identificeret med en medicinsk diagnose og centreret om individet. Ved i stedet at anvende betegnelsen “nedsat funktionsevne” fokuseres mere på relationen mellem en persons nedsatte kropslige eller psykiske funktion og mulighederne i det omgivende samfund. Det fysiske miljø har mange steder slet ikke taget højde for andre mennesketyper end gennemsnitsmennesket. Men man bør huske på, at det handicap et menneske oplever, i høj grad er afhængigt af, i hvilket omfang miljøet er tilrettelagt for vedkommende. Jo større misforholdet er mellem individets forudsætninger og miljøets krav til funktion, desto mere alvorligt bliver handicappet. Graden af handicap er med andre ord forskellig i forskellige miljøer. Tilgængelighed handler om at udforme miljøet på en sådan måde, at der tages hensyn til individets forudsætninger, hvorved individets funktionsevne øges betydeligt. Tilgængelighed kan derfor defineres som værende en foranstaltning, hvorved samfundets krav til menneskers funktionsevne mindskes.
Tilgængelighed og anvendelighed
Med begreberne tilgængelighed og anvendelighed menes, i hvilket omfang miljøet faktisk fungerer for en person. Med tilgængeligt miljø menes mere præcist, at man uden assistance fra en anden person selv skal kunne bevæge sig fra et sted til et andet.
Anvendelighed betyder, at man på tilsvarende måde frit kan færdes i miljøet, og bruge det på den måde, hvortil det er blevet planlagt. I et tilgængeligt og anvendeligt miljø kan en person altså uden assistance fra en anden person bevæge sig fra et sted til et andet. Og kan undervejs benytte forskellige produkter og transportmidler, samt tilegne sig den nødvendige information på egen hånd. En elevator, der er godt afmærket og let at finde, er tilgængelig, men ikke anvendelig, hvis betjeningsknapperne ikke er udfærdiget på en sådan måde, at alle kan bruge dem. Anvendelig er f.eks. En forelæsningssal, når den handicappede kan benytte den på lige fod med sine medstuderende. Men den er ikke tilgængelig, hvis der ikke findes information om, hvordan man kan finde frem til salen, i en for den handicappede tilgængelig form. Tilgængelighed og anvendelighed opnås lettest, hvis miljøet er udformet så det giver en følelse af tryghed og sikkerhed.
Tryghed er vigtigt 
Trygheden øges, hvis miljøet er letfatteligt, det vil sige, at det er let overskueligt med en enkel planløsning, og at det indeholder forventede og letfattelige detaljer. I planlægningsarbejdet for handicappede er de sikkerhedsmæssige aspekter hele tiden meget vigtige. Løsninger, der øger sikkerheden, må derfor prioriteres meget højt, når der skal ske ændringer. Praktiske problemer kan nemlig nemt føre til sociale og psykiske vanskeligheder. At være afhængig af andre kan være en kilde til kontakt, men hyppigt er den ensidig, og der opstår sjældent fællesskaber. Personer der ikke kan færdes sikkert uden assistance, kan nemt vælge at isolere sig for at undgå at havne i vanskelige situationer, der hver for sig ikke er så vanskelige, men som samlet kan udgøre en uoverkommelig psykisk hindring. Men det er under alle omstændigheder værd at notere sig, at ved planlægning og indretning for handicappede opnås altid, at miljøet bliver mere anvendeligt og tilgængeligt for alle. Med Tilgængelighed og anvendelighed tænker på i buser, tog og i det Offentlige Byrum. Men dette er ikke noget kan gøre noget ved kun at kan komme med input i dagen de skal være for alle typer handicappet, kan bruge dem. Dette skal der laven Lands debat men dette er noget ved hvordan det skal være for kørestols bruger da skal er en at dem som bruger kørestol
Mere end 15 pct. Af danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse. Tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre. 
Og plus siger at i 2030 ville have en bil der køre på rent vand og hvor laver folk ikke biler der kan køre på ren vand. Når dette kan fås i dag, er dette fordi ikke er resurser nok.
 Hver gang vi tænder vaskemaskinen eller lyset, udledes der CO2. Klimavenlig strøm er strøm, der bliver produceret af for eksempel vindmøller eller solceller, hvilket er med til at reducere udledningen af klimagasser som CO2. I gennemsnit udledes der 482 gram CO2 for hver forbrugt kWh.
I dag omkring en tredjedel af strømmen kommer fra vindmøller Selvom vi i Danmark helst vil bruge klimavenlig strøm, bliver strømmen teknisk set altid blandet i forsyningsnettet. Det vil sige, at strømmen i stikkontakten er en blanding af energi fra vindmøller, solceller, kul, atomkraft og naturgas. Ifølge Energinet.dk udgør andelen af vindmølleproduceret strøm i det danske elnet 35 procent, mens strømmen fra solenergi udgør 2 procent (målt i 2016).
Mærkesag: nu eller aldrig. 
 At leve et selvstændigt og aktivt liv med muskelsvind vil naturligvis
hjælpe med at forbedre vilkårene. Mærkesag: nu eller aldrig. Støtter vores strategi i fremtiden. Anses for en sand tryllekunstner med nyt til fremtiden. Efter 2025 må vi være klar på min livsplan på vegne af alle med et handicap. Bedre forhold på BPA-området
Taler om ordet livshjælp. Krav om at hjælp må der ikke spares på. Lige hvordan?
Mit bidrag handler i bund og grund om, at vi i hjælpe alle, som har en ordningen, og på uddannelsesområdet og har et ønske at kunne yde en større indsats, end gør den dag i dag,
har et godt alternativt at lave Handicappolitik. har en stor interesse i at gøre det bedste for, at vi i Danmark skal kunne leve under gode vilkår, uanset hvilket handicap man har
For, at de handicap har ret til at godt og langt liv. Hvis man har et handicap, skal tingene planlægges brik for brik før dagen fungerer
 
er også forfatter har skriven denne bog om mit liv  (Bogen 2 Gange 3 Muskelsvindler i 130 År. )  du kan købes i nu her  den bog udkom i maj 2017.
 Hilsen Evald Klaus Emilius i politiken som ville gøre en forskel.

Før SF politikken

Har jo også stillet op i 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 til Repræsentantskabet. og som Næstformand. og formand til den politiske ledelse i muskelsvindfonden se mere om mig på bloggen Muskelsvind.com

Siger øv til ikke kom med i Repræsentantskabet i Muskelsvindfonden. 

Men nu efter de kun 9 år i træk nu Klaus Emilius har prøvet. At komme med på holdet på Landsmøde. Sage til mig selv i januar 2018 at Nu er det Muligt!“  men ikke Blive Valgt som Næstformand eller til Repræsentantskabet. Med min ”Mærkesag. Nu eller Aldrig.” Tænker på det. set ud fra Muskelsvind synsvinkel Klaus Emilius siger at BPA §96 FOR EVER mit motto siden fik min BPA i 2013 har også lavet et maleri med det i 2013
Og I 1987 fik (BMD) muskelsvind men dette skal ikke stoppe mig i politikken og har også 3 brødre med muskelsvind. som hjælper med så maget nu kan. dette er de også glade for de har i som er med i sf men vi bor i 3 kommuner så der for kender til hvordan dette er i flere kommuner end den bor i selv

Denne blog som udelukkende drives af energi fra vindmøller. 

About Author