MUSKELSVIND.COM Danmarks Sejeste  BlOG Pakker, ej’ mine ord ind i vat.!

 Af Evald Klaus Emilius en vej frem i livet. Ser livet Ud fra Muskelsvinds synsvinkel.

 

lidt om Hjælpemidler efter § i Serviceloven.

hvor skal det ikke lette den daglige tilværelse. mere? det sår i loven det skal. hvad hjælper det at ikke må få en stol tilpasset. ?

dette er ikke normalt af folk med muskelsvind og får nej kørestolen efter loven dette er noget klaus Emilius er imod den måde de er over for folk som ikke kan gå de skal kunde få en som passer til dem så de kan leve et godt og langt liv kørestolen er jo deres ben når man har muskelsvind. hjælpe alle der har muskelsvind der for ligger jeg og det ud på bloggen. men alle skal have rat til en godt liv selv om de så også har en kørestol. men jeg rådgiver og hjælper også folk med at få deres hjælpemidler af deres vis de ikke selv kan finde ud af det.

Hjælpemidler efter § 112 i Serviceloven & Forbrugsgoder. efter § 113

hjælpemidler efter § 112 i Serviceloven       Forbrugsgoder. efter § 113 er i bunden af siden

  1. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet
   1. 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne muskelsvind
   2. 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller hjemmefra.
   3. 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 1. Stk. 2.

  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

 2. Stk. 3.

  Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

 3. Stk. 4.

  Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

 4. Stk. 5.

  Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om

  1. 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,
  2. 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,
  3. 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse,
  4. 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution
vil selv der bliver samme sagstider i alle kommuner med kørestole §112 der Samme sags tid. 


Forbrugsgoder. efter § 113

 1. § 113 Forbrugsgoder. efter § 113

  Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

 2. Stk. 2.

  Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

 3. Stk. 3.

  Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

 4. Stk. 4.

  Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.

 5. Stk. 5.

  Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.

 6. Stk. 6.

  Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om

  1. 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og
  2. 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.

Siger at denne lov ikke er over hold med min kørestol noget tid da den ikke kan. dette her under dette er muskelsvind fonden også i mod denne lov, og dette er ikke nomalt at en krop skal gå totalt i stykker vis jeg siger at alt fra nakken og ned går i stykker hvorfor ikke få stole til at passet til kroppen vidt at dette alle med muskelsvind få og jeg må ikke få det vildt folk i job ikke må få en stol. har ikke haft en til passet stol siden 2010 og alle mine el-kørestole har ikke være tilpasset noget tid.

 1. støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet
  1. 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne muskelsvind
  2. 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller hjemmefra.
  3. 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Next Post

TALER JO KUN OM ORDET LIVSHJÆLP

om livet i mit liv taler Evald Klaus Emilius jo kun om Ordet livshjælp om livet i mit Autodidakt liv. og dette er ikke kun i en ting kan flere ting Sige kun sandheden i fremtiden i livet. Og kun sandheden om at leve med muskelsvind. Forsætter kun til målet […]
Make by Evlad Klaus Emilius

Vi samler statistik ved hjælp af cookies Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Vi bruger en cookie for at huske dit nej.  Læs mere